baviti se državnim poslovima


baviti se državnim poslovima
• politicize

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.